7 plugin WordPress hỗ trợ bạn đặt quảng cáo lên website dễ dàng

Mở đầu trong loạt bài viết tháng 7 này của blog thì mình tiếp tục gửi tới các bạn 7 plugin liên quan tới việc hỗ trợ quảng cáo (ads) trong các website của bạn. Đây là những plugin được đánh giá rất tốt bởi tính đơn giản, hiệu quả của nó

1. WP125

Đây là một plugin này quản lý các quảng cáo với kích thước 125 × 125 trên blog một cách dễ dàng. Plugin này cũng cho phép admin theo dõi số lần nhấn chuột và thậm chí có thể đặt thời gian hết hạn quảng cáo, có nghĩa là quảng cáo mà bạn dự định đưa lên sẽ tự động gỡ bỏ trong khoảng thời gian đã cài đặt trong plugin. Một plugin rất hoàn hảo cho các quảng cáo nhỏ.

WP1252 7 plugin WordPress hỗ trợ bạn đặt quảng cáo lên website dễ dàng WP125 7 plugin WordPress hỗ trợ bạn đặt quảng cáo lên website dễ dàng

 

2.BuySellAds

Plugin này chỉ đơn giản là cung cấp cho bạn 2 lựa chọn để chèn mã BSA đó là có thể sử dụng Widget hoặc chèn hàm trực tiếp vào phần muốn hiển thị quảng cáo trong site của bạn

BuySellAds2 7 plugin WordPress hỗ trợ bạn đặt quảng cáo lên website dễ dàng

3. Wp-Insert

Đây là plugin rất tốt và rất dễ dàng cho việc quản lý quảng cáo trên blog WordPress. Với WP-insert  bạn có thể quản lý quảng cáo, google analytics, các đoạn mã

Wp Insert 7 plugin WordPress hỗ trợ bạn đặt quảng cáo lên website dễ dàng

4. OpenX WordPress Widget

OpenX WordPress Widge là một plugin đơn giản cho các website đặt quảng cáo từ website Openx

5. AdRotate

Plugin này cho phép bạn đặt quảng cáo, quản lý các ads và hiển thị nhiều banner hoặc ads từ bảng điều kiển  website. Bạn có thể xem trước quảng cáo đó sẽ được hiển thị như thế nào trước khi đưa nó ra ngoài website. Plugin này thậm chí còn theo dõi các số liệu thống kê, cảnh bảo bạn trên email khi một trong những banner sắp hết hạn. Một plugin hoàn hảo trong quảng cáo phải không icon smile 7 plugin WordPress hỗ trợ bạn đặt quảng cáo lên website dễ dàng . Nó cũng sắp tung ra phiên bản có phí với nhiều tính năng hơn bản free này

AdRotate2 7 plugin WordPress hỗ trợ bạn đặt quảng cáo lên website dễ dàng

6. Post Layout

Plugin rất hay cho việc chèn quảng cáo trong bất kỳ nơi đâu trong bài viết của bạn kể cả đầu hay cuối bài viết

Post Layout 7 plugin WordPress hỗ trợ bạn đặt quảng cáo lên website dễ dàng

7. AdPress

Quản lý trang web của riêng bạn và quảng cáo điện thoại di động trực tiếp từ bảng điều khiển quản trị WordPress. Sử dụng shortcodes hoặc các vật dụng để đặt biểu ngữ đồ họa, các nút hoặc quảng cáo tháp trên bất cứ nơi nào trên trang web của bạn.

AdPress2 7 plugin WordPress hỗ trợ bạn đặt quảng cáo lên website dễ dàng

AdPress 7 plugin WordPress hỗ trợ bạn đặt quảng cáo lên website dễ dàng

Nguồn: thuthuatwordpress.org

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">