Bộ 80 Themes Elegan WordPress tuyệt đẹp bao gồm đầy đủ file PSD

theme elegan wordpress1 Bộ 80 Themes Elegan WordPress tuyệt đẹp bao gồm đầy đủ file PSD

Tình cờ hôm nay đi bắt gặp được 1 bài viết của tác giả Che Chơn,  tiện share lại luôn cho các bạn. Đây là Theme WordPress bản quyền từ Elegan. Toàn bộ đều là bản mới nhất tính đến thời điểm hiện tại (23/04/2013) và vừa được tải từ trang chủ về xong nên hết sức yên tâm. Các bạn có thể dùng file psd đính kèm để chỉnh sửa theo ý muốn.

Sau đây là danh sách các Template đính kèm.

Elegant Themes List Bộ 80 Themes Elegan WordPress tuyệt đẹp bao gồm đầy đủ file PSD

 

Để xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng template nào, các bạn thay tên của template đó vào chỗ ten_template (lưu ý là viết liền, chữ thường không hoa) vào link này:http://www.elegantthemes.com/gallery/ten_template/readme.html.

Ví dụ nếu bạn cần xem hướng dẫn của template DailyJournal thì các bạn thay chữ D và chữ J thành chữ thường dailyjournal rồi thay vào link trên sẽ có được:http://www.elegantthemes.com/gallery/dailyjournal/readme.html.

Ngoài ra các bạn cũng tham khảo thêm Documentation của Elegant Themes tại đây http://hotrang.com/phanmemseo/elegant-themes-docs.html,  phần này các bạn cũng không truy cập được nên mình copy sang blog cho các bạn tiện tham khảo.

Một template bao gồm một theme package và một psd file, các bạn lưu ý tải template nào thì tải đủ 02 file tương ứng.

 

Link Mediafire tải lẻ từng template: http://adf.ly/PkuQU

Link Mediafire tải nguyên bộ (chia ra làm 5 file vì Mediafire chỉ cho tối da dung lượng 200MB): http://adf.ly/PkuUr

Link Safeshared tải nguyên bộ (01 file duy nhất 1,24GB): http://adf.ly/Pkudc

Nguồn từ Che Chơn

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">