Giới thiệu bộ 10 theme WordPress chia sẽ video tổng hợp tuyệt đẹp và miễn phí

Bạn thực sự đang cần xây dựng một website về video, bạn muốn chạy nó trên nền tảng tuyệt vời, bạn đang tìm nhưng chưa thực sự ưng ý ? Một phần giải đáp những câu hỏi của các bạn sẽ được giải đáp trong bài viết này. Tiếp nối serie về mỗi tháng của blog này thì trong những ngày đầu của tháng 7 Mình xin giới thiệu tới các bạn bộ theme liên quan tới chuyên mục video. Những bộ theme này đều miễn phí do vậy sẽ không mất 1 chút $ nào bạn đã có 1 bộ giao diện website khá đẹp rồi đấy

1. Sundance –  DEMO | DOWNLOAD

sundance free wordpress video theme1 Giới thiệu bộ 10 theme WordPress chia sẽ video tổng hợp tuyệt đẹp và miễn phí

2. Video from Templatic – DEMO |DOWNLOAD

video templatic free wordpress video theme Giới thiệu bộ 10 theme WordPress chia sẽ video tổng hợp tuyệt đẹp và miễn phí

3. WTB Video Theme – DEMO |DOWNLOAD

wtb free wordpress video theme Giới thiệu bộ 10 theme WordPress chia sẽ video tổng hợp tuyệt đẹp và miễn phí

4. Selecta – DEMO | DOWNLOAD

selecta free wordpress video theme Giới thiệu bộ 10 theme WordPress chia sẽ video tổng hợp tuyệt đẹp và miễn phí

5. Word Tube – DEMO | DOWNLOAD

wordtube free wordpress video theme Giới thiệu bộ 10 theme WordPress chia sẽ video tổng hợp tuyệt đẹp và miễn phí

6. Cinematic – DEMO | DOWNLOAD

cinematic free wordpress video theme Giới thiệu bộ 10 theme WordPress chia sẽ video tổng hợp tuyệt đẹp và miễn phí

7. Smashing Multimedia – DEMO |DOWNLOAD

smashing multimedia free wordpress video theme Giới thiệu bộ 10 theme WordPress chia sẽ video tổng hợp tuyệt đẹp và miễn phí

8. WPTube – DEMO | DOWNLOAD

wptube free wordpress video theme Giới thiệu bộ 10 theme WordPress chia sẽ video tổng hợp tuyệt đẹp và miễn phí

9. Foxinni Video – DEMO | DOWNLOAD

foxinni free wordpress video theme Giới thiệu bộ 10 theme WordPress chia sẽ video tổng hợp tuyệt đẹp và miễn phí

10. Free WP Tube – DEMO | DOWNLOAD

wp free wordpress video theme Giới thiệu bộ 10 theme WordPress chia sẽ video tổng hợp tuyệt đẹp và miễn phí

Nguồn: thuthuatwordpress.org

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">