Plugin Broken Link Checker – Kiểm tra và sửa toàn bộ link hỏng, link gãy trên website

Plugin Broken Link Checker cực mạnh sẽ kiểm tra toàn bộ các bài viết, comment và các nội dung khác xem có chứa bất kì broken link (link chết, link gãy) kể cả hình ảnh không thể hiển thị. Khi phát hiện ra thì nó sẽ báo ngay với bạn qua email hoặc ngay khi vào bảng quản trị WordPress.

 Plugin Broken Link Checker – Kiểm tra và sửa toàn bộ link hỏng, link gãy trên website

Broken Link (Link chết, Link hỏng, Link gãy) luôn là vấn đề khá đau đầu với các quản trị Website, chắc hẳn bạn không muốn khách viếng thăm click vào link bạn đưa ra rồi ra 1 trang 404 page not found, đảm bảo 99.9% khách sẽ rời khỏi website của bạn ngay, vậy phải làm gì với những link này trong khi blog của bạn có hàng nghìn thậm trí hàng vạn link, kể cả link hình ảnh minh họa bài viết.
Broken Link Checker là công cụ cực mạnh giúp bạn tự động kiểm tra tình trạng của tất cả các link trên website của bạn, đưa chúng ra ánh sáng chờ bạn xử lý
Khi phát hiện bất kì link gãy nào trên website nó sẽ tự động báo tại ngay giao diện chính bảng quản trị WordPress :
Bạn có thể đưa ra các hành động cho các link gãy đó :

  • Edit URL : sửa lại linh gãy bằng link khác, mình rất hay dùng cái này.
  • Recheck : Kiểm tra lại xem có phải link chết thật không.
  • Fix redirects : Sửa bằng cách chuyển sang vị trí mới nếu bạn đã thay đổi cấu trúc link.
  • Mark as not broken : Nếu bạn kiểm tra hoặc chắc nó không phải link hỏng hay nhầm lẫn thì chọn hành động này để công cụ biết là có nhầm lẫn.
  • Unlink : Đây là tính năng giúp bạn không link đến đó nữa, tức chỉ còn text của link thôi.
  • Move sources to trash : Xóa luôn bài viết có chứa link hỏng, gần như không bao giờ dùng cái này đâu nhé

Vào mục Setting/Link Checker sẽ là phần Options của Plugin :

General :
– Check each link : khoảng thời gian Plugin sẽ check toàn bộ link trên website, mặc định 72h
– Send me e-mail notifications about newly detected broken links : Nếu chọn Plugin sẽ tự động gửi thông báo về link hỏng mới nhất cho bạn. Look for links in :

– Look for links in : Nơi mà plugin sẽ tìm kiếm link gãy, nếu Blog của bạn có quá nhiều commment thì không nên chọn Comments, vì sẽ làm Website quá tải.
– Post statuses : Plugin sẽ check những bài viết có trạng thái nào. Which Links To Check :
Loại link nào sẽ được kiểm tra, thường chỉ chọn 2 tùy chọn đầu như hình là HTML Links và HTML Images
Protocols – APIs :
Advanced :

Timeout : những link có thời gian timeout lớn hơn thời gian này sẽ coi là link hỏng.

Trên đây là cách cài đặt và sử dụng Plugin Broken Link Checker – 1 Plugin không thể thiếu cho website của bạn được ,

Chúc mọi người vui vẻ với Plugin này !

( Nguồn: today24h.com + thuthuatwordpress.org)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">