ShortCode API là gì? Tác dụng và cách tạo nó như thế nào?

Kể từ phiên bản 2.5, WordPress đã đưa vào một tính năng rất tiện dụng đó là API. Vậy API là gì ? Nó giúp ích gì cho bạn? Chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan về nó sau khi đọc hết bài viết này. :thb:

ShortCode API là gì?

 ShortCode API là gì? Tác dụng và cách tạo nó như thế nào?

Nghe tên chắc bạn cũng phần nào hiểu, đơn giản nó chỉ là một code đơn giản khi sử đụng để gọi các hàm vĩ mô để sử dụng trong nội dung bài viết.

Nó giúp ích gì cho tôi?

Nó sẽ giúp bạn đơn giản hơn trong việc viết blog, trình bày, …

Vậy, tôi sử dụng nó như thế nào?

Sử dụng nó rất là đơn giản. Trong khi viết bài, bạn gõ shortcode vào trong dấu ngoặc vuông “[” & “]“. Ví dụ:

 

Nó cũng có thể nhận các thuộc tính. Một shortcode với các thuộc tính:

 

hoặc:

 

Cách tạo như thế nào vậy?

 

Rất đơn giản! Chúng ta sẽ thử tạo một shortcode để chèn quảng cáo vào bài viết nhé.

Đầu tiên bạn mở file functions.php của theme đang dùng. (Nếu nó không tồn tại, bạn hãy tạo nó)

Chúng ta sẽ thêm vào một hàm hiển thị quảng cáo.

 

Sau đó, chúng ta định nghĩa shortcode để gọi hàm quangcao vừa tạo ở trên là “qc” được chứ?

 

Lưu và đóng file functions.php lại.

Từ bây giờ khi viết bài, bạn muốn chèn quảng cáo vào chổ nào, chỉ cần gõ vào:

[qc]

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Trên đây chỉ là giới thiệu và một ví dụ đơn giản về ShortCode. Với ShortCode bạn có thể tạo ra rất nhiều tiện ích đấy. Bài sau mình sẽ giới thiệu một vài Shortcode có thể hữu ích với các bạn.

Chúc bạn thành công.

Nguồn: thuthuatwordpress.org

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">